Zwrot towaru

 

 

...możesz zwrócić towar bez podania przyczyny...

Każdy produkt zakupiony w naszym sklepie można zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Zwrot przyjmujemy pod warunkiem, że towar nie został w żaden sposób uszkodzony i nie nosi śladów użytkowania. Zwracany produkt musi być kompletny, znajdować się w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu wraz z kompletem dokumentacji i akcesoriów. Należy go bezpiecznie zapakować, dołączyć dokument zakupu i przesłać na adres naszej firmy na własny koszt. Towar przesłany za pobraniem nie będzie  przez nas przyjęty i zostanie odesłany do nadawcy. Gwarantujemy zwrot ceny towaru w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez nas przesyłki.

 

...jeżeli przesyłka została uszkodzona...

W chwili odbioru przesyłki kurierskiej klient powinien sprawdzić czy towar jest oryginalnie zapakowany. W przypadku gdy przesyłka jest otwarta lub w widoczny sposób uszkodzona, nie należy jej odbierać i spisać w obecności kuriera protokół reklamacyjny (posiada go osoba dostarczająca przesyłkę). O fakcie tym prosimy nas niezwłocznie poinformować.

 

...kiedy zawartość przesyłki jest niezgodna z zamówieniem...

Po odbiorze przesyłki, należy ją w obecności kuriera otworzyć  i sprawdzić  jej zawartość. Jeśli nie jest ona zgodna z zamówieniem lub towar  jest uszkodzony  należy spisać protokół uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki. Protokół taki posiada pracownika firmy kurierskiej i to w jego obecności należy go wypełnić.  Dokument ten jest jedyną podstawą reklamacji  dotyczących uszkodzeń mechanicznych. Przyjmując przesyłkę bez zastrzeżeń uzyskujesz prawo własności towaru oraz ponosisz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu.

 

...jeśli nie zauważyłeś uszkodzenia przy odbiorze...

Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie zawartości przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt firmie DHL i zażądać przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu. Kurier ma obowiązek przyjechać do Państwa i spisać protokół na zgłoszoną przez Państwa szkodę. Wszelkie reklamacje do firmy przewozowej, wg prawa przewozowego, mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni od chwili odbioru przesyłki. Po tym terminie reklamacje związane z uszkodzeniem towaru nie będą rozpatrywane.

 

...reklamacja produktu...

Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować w oryginalne opakowanie wraz ze wszelkimi dodatkami, które otrzymali Państwo przy zakupie. Do podlegającego reklamacji produktu należy dołączyć kopię dowodu zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny) oraz opis problemu.
W przypadku braku oryginalnego opakowania lub innych elementów możemy odmówić uwzględnienia reklamacji i zastrzegamy sobie prawo odesłania reklamowanych elementów na Państwa koszt. Warunkiem ważności gwarancji jest nienaruszona plomba gwarancyjna (jeśli produkt ją posiada).

Po uznaniu reklamacji w terminie do 21 dni od daty dostarczenia, towar zostanie wymieniony na nowy lub zostaną dostarczone do niego nowe komponenty (np. klosze). Jeżeli nie będzie możliwa naprawa i wymiana produktu na nowy (na przykład z powodu zaprzestania produkcji), zaoferujemy do wyboru inne, dostępne w naszym sklepie produkty lub zwrócimy pieniądze.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.